SBO-Bernisse.nl

Koffie In


Koffie-in

In het verzorgingshuis "Bernissesteyn", is een kleine recreatiezaal "Het Boathus".
 
Daar is een Koffie-In op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.
Daar bent u in de gelegenheid met elkaar te praten, spelletjes te doen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee en geheel vrijblijvend. 

 

Vanwege beperkte ruimte graag opgeven via 

 Anja Monteny   06-12171739