De stichting heeft ten doel het bieden van service door vrijwilligers aan mensen vanaf 55 jaar die in de Gemeente Nissewaard kernen: Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven of Zuidland wonen.

Uitgangspunt is daarbij dat men mensen zoveel als mogelijk is, laat wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Om deze doelstelling te realiseren biedt het SBO een gevarieerd aanbod van welzijnsdiensten zoals maaltijden, vervoer, rollatorservice en tal van zaken waarmee de doelgroep te maken krijgt. De diensten van het SBO worden uitgevoerd door ± 100 vrijwilligers die hun werk met veel zorg en inzet verrichten. Dit alles wordt gecoördineerd door het SBO.

Om in aanmerking te komen voor de diensten van het SBO moet  aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • inwoner zijn van de Gemeente Nissewaard kernen: Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven of Zuidland.
  • 55 jaar of ouder zijn.