Reina Buis v Doorn vrijwilligster SBO-Bernisse.

Onderscheiden voor haar jarenlange inzet als vrijwilligster van het SBO