SBO-Bernisse.nl

Organisatie


 

Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter   

S. Lems-de Jager
Poldersmeetlaan 15

3214 TP Zuidland

Tel 0181-452898 06-51451474

email: liandejager@hotmail.com

                                                   
Secretaris:                                                

Dhr. F van Meggelen                     
tel.   0623925961                            
email: fcvm55@hotmail.com   

                     

Penningmeester: 

         

2e Penningmeester:                   

G. Pet
gerpet1@gmail.com
                                                            
Bestuurslid:                                  
Coördinator koffie in. 
mevr. A. Monteny
Weverslaan 16                              
3214TV     Zuidland              
tel. 0181- 451182  
email:  anja.monteny@kpnplanet.nl
    

Bestuurslid:  
IT systeembeheerder.
Beheer Website.                         
Coördinator Computer  hulp.                 
dhr. G. Pet                                              
Burg.N.P.Kremerlaan  8                              

3214 TD Zuidland                                     
tel. 06-80140163
email:
gerpet1@gmail.com    

Coördinator Tafeltje Dekje:

dhr. O.W. van Roon

Nieuwesluisplein 41

3218 VP Heenvliet

tel. 06-45003604

email: o.roon@chello.nl 

  

2e Voorzitter

Coördinator  Public Relations

dhr. G. de Vries

Paradijsstraat 23

3214 AM Zuidland

Tel 0181-451710

email: geert1311@gmail.com

 

Coördinator open tafel:

Vacant
tijdelijk dhr. O.W. van Roon

 

Coördinator vervoer:

K. Neeleman
Israellaan 20
3214 EG Zuidland
tel: 0181-452073
email: zoeteneel@hetnet.nl